Bedrijfseerstehulp
Bedrijfseerstehulp
Bedrijfseerstehulp
Bedrijfseerstehulp
Startpagina

 

- Bedrijfseerstehulp -

 

Conform KB 15/12/2010

 

 

Het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp

die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die

onwel worden geeft een kader voor de organisatie van de eerste hulp in het bedrijf.

 

 

 

- Bedrijfseerstehulp (basisopleiding) -

 

 

Opleidingsduur

 

Een opleiding duurt 20 uur

 

 

Lessenpakket voor iedere cursist

 

Handboek

Verbandenset

Pocketmasker

 

 

- Artikel 9 -

 

Doelstelling 1: De basisprincipes

 • de rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materiaal en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen);
 • het belang inzien van basishygiëne in eerste hulp procedures;
 • de toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie;
 • de procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

 

 

Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies

 • op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen);
 • op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie);
 • de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen;
 • snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad.

 

 

Doelstelling 3: andere afwijkingen (8u)

 • de symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen;
 • in staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:

- bloedingen;

- huidwonden;

- letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten;

- hoofdletsels, inclusief vermoeden van wervelletsel;

- brandwonden;

- oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

 

 

 

- Tarieven -

 

Bedrijfseerstehulp

2 tot 3 cursist(en)

 

Weekdagen

= €250,00 p.p.

 

Weekend

= €250,00 p.p.

 

 

Bedrijfseerstehulp

4 tot 6 cursisten

 

Weekdagen

= €240,00 p.p.

 

Weekend

= €240,00 p.p.

 

 

Bedrijfseerstehulp

7 tot 9 cursisten

 

Weekdagen

= €230,00 p.p.

 

Weekend

= €230,00 p.p.

 

 

Bedrijfseerstehulp

10 tot 15 cursisten

 

Weekdagen

= €180,00 p.p.

 

Weekend

= €220,00 p.p.

 

 

Voor opleidingen buiten Tielt (8700) kunnen er nog verplaatsingskosten in rekening gebracht worden.

 

- Bedrijfseerstehulp (Bijscholing) -

 

Opleidingsduur

 

Een bijscholing duurt 4 uur

 

 

Samenstelling van de bijscholing

 

Om te voorkomen dat u jaarlijks hetzelfde herhaalt, kan u zelf uw bijscholing samenstellen.

 

Bijscholing = verplichte module + keuzemodule

 

 

- Samenstelling van de bijscholing -

 

Verplichte module

 

Basisprincipes + reanimatie met AED (2 of 3 uur)

 

 • de toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie;
 • de procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie
 • op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer;
 • snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad.

 

 

Keuzemodule

 

Module 1: Wondverzoring en verbandtechnieken (2 uur)

- driehoeksverband (armbreuk & sleutelbeenbreuk)

- kruisverband

- scharnierverband

- spiraalverband

 

 

Module 2: Hoofd- en wervelletsels (1 uur)

 

 

Module 3: Verslikking / Verstikking (1 uur)

- simulatie met heimlich trainers

 

 

 

 

- Tarieven -

 

Bedrijfseerstehulp

2 tot 3 cursist(en)

 

Weekdagen

= €95,00 p.p.

 

Weekend

= €95,00 p.p.

 

 

Bedrijfseerstehulp

4 tot 6 cursisten

 

Weekdagen

= €75,00 p.p.

 

Weekend

= €90,00 p.p.

 

 

Bedrijfseerstehulp

7 tot 9 cursisten

 

Weekdagen

= €50,00 p.p.

 

Weekend

= €60,00 p.p.

 

 

Bedrijfseerstehulp

10 tot 15 cursisten

 

Weekdagen

= €40,00 p.p.

 

Weekend

= €45,00 p.p.

 

Voor opleidingen buiten Tielt (8700) kunnen er nog verplaatsingskosten in rekening gebracht worden.

Contactgegevens:

 

info@ReaTech.be

0474 62 86 52

 

IBAN: BE41 0017 9440 4010

BTW: BE 0662.503.070

 

ReaTech